Ова и следните изданија на водичот се достапни во електронски формат на веб-сајтовите на Метаморфозис (на македонски и на албански јазик), и Панос Лондон (на англиски јазик).

За печатени верзии на македонски и на албански јазик пишете на info@metamorphosis.org.mk.

Водич за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) бр.1 – Кој владее со интернетот? Што е ИКАНН? (македонски, ПДФ, 328KB)

Водич за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) бр.1 – Кој владее со интернетот? Што е ИКАНН? (албански, ПДФ, 298КБ)

Сподели: