Мени

Општи упатства за Иницијатива за е-ЈИЕ

Овие упатства се однесуваат на Имплементацијата на одредбата 1.а од Агендата за е-Југоисточна Европа

Овие упатства се однесуваат на Имплементацијата на одредбата 1.а од Агендата за е-Југоисточна Европа (eSEE-Агенда) „Усвојување на регионално координирани упатства за подготвување на Национални политики за Информатичко општество (NISP), што ќе служат како основа за сите законодавни и други регулативни акции”

Благодарност до македонската канцеларија на UNDP што го овозможи преводот на овој документ.

eSEE NISP Guide_SEP91-mac.pdf (444KB)

Поврзани натписи