Мени

Промовиран педагошкиот прирачник за работа со млади „Слобода на изразување и приватност во дигиталната ера“

На 11.12.2014 г. во Скопје, Институтот за човекови права и мир од Каен и Фондацијата Метаморфозис го промовираа педагошкиот прирачник за работа со млади „Слобода на изразување и приватност во дигиталната ера“, изработен како резултат на заедничката работа во оваа област во ...

Повеќе

Право на говор не е право на говор на омраза – нов водич за средношколци

„Право на говор не е право на говор на омраза“, е брошурата за средношколци која како деветти водич за ИКТ на Метаморфозис има за цел да го претстави и лоцира говорот на омраза како и да посочи на механизмите со кои истиот може да се пријави и санкционира. Овој водич ќе биде ...

Повеќе
e-bonton123

Објавен првиот македонски прирачник „е-Бонтон“

Новообјавениот прирачник „е-Бонтонˮ содржи сто правила за добро однесување на интернет собрани со директно учество на граѓаните. Прирачникот е објавен од Фондацијата „е-Македонија“ на Македонски Телеком во рамки на проектот „е-Бонтон“ поддржан и од Фондацијата ...

Повеќе
pp03.2013

Македонија: Расте бројот на е-продавници и процентот на присутност на политики за приватност

Тимот на Метаморфозис продолжува да ја следи присутноста на политики за приватност кај е-продавниците, па така, мониторингот спроведен во месец март 2013, укажува на пораст на бројот на е-продавници и зголемен процент на политики на приватност во овој сектор.

Повеќе
fejsbuk-mk1

5 нови изданија на Метаморфозис за заштита на приватноста

Како продолжување на иницијативата и напорите за заштита на приватноста, оваа година Метаморфозис испечати 5 нови изданија поврзани со оваа проблематика. Во ерата на социјалните медиуми приватноста добива нова димензија. Затоа новите изданија се фокусирани на ...

Повеќе
pp092012

Македонија: Бројот на е-продавници се зголемува, но процентот со политики за приватност опаѓа

Мониторингот на присутност на политики за приватност кај е-продавниците, спроведен во месец септември 2012 од тимот на Метаморфозис, укажува на пораст на бројот на е-продавници, но намален процент на политики на приватност во овој сектор.

Повеќе

Зголемен бројот на регистрирани .gov веб-сајтови со ПП

Според последниот мониторинг спроведен од страна на Метаморфозис во месец септември 2012 година од вкупно 246 .gov регистрирани веб-сајтови, само 2,84% имаат политика за приватност.

Повеќе

Резултати од мини-истражување за ставовите на студентите во врска со користењето на интернетот и социјалните медиуми

Во текот на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот Социјални медиуми за демократија, Метаморфозис спроведе мини-истражување за ставовите на младите во врска со употребата на интернетот и социјалните медиуми. Во ...

Повеќе
vodich_rakovodenje_e-otpad

Електроника и е-отпад: Водич за управување со е-отпад

Водичот им овозможува на носителите на одлуки и НВОи, организатори на кампањи за поеколошка електроника преглед на барањата за безбедно и ефективно управување со е-отпад. Тука спаѓаат детали за потребната инфраструктура, како и политички и регулаторни рамки кои се ...

Повеќе
bewman-infographic_intro

Инфографик: Е-Отпад на Балканот

Отпадот од електрична и електронска опрема претставува закана за животната средина. Истражувањата кои се направени со цел да се одредат количествата и состојбата со раководење на е-отпадот на Балканот покажуваат дека и овој регион има значителен проблем со правилно ...

Повеќе