Мени

Конференција за компјутери, слобода и приватност 2005

Од 12 до 15 април, 2005 година во Сиетл, САД, ќе се одржи петнаесеттата годишна Конференција за компјутери, слобода и приватност (КСП) на АЦМ. Претставници на Фондацијата Метаморфозис ќе учествуваат на конференцијата

Повеќе

Записник од дебатата за инфраструктура во Битола

На дебатата во Битола беше укажано на потребата за понатамошна демонополизација, либерализација и промена на улогата на државата од учесник на пазарот во катализатор на развојот.

Повеќе

Јавна дебата за пиларот е-образование

На 24.02.2005 година со почеток во 12 часот во просториите на ЈИЕ Универзитетот во Тетово се одржа јавна дебата за пиларот за е-образование

Повеќе

Презентација на студија: Извоз на софтвер од Македонија, состојба и препораки

Во просториите на Фондацијата Метаморфозис на 25 февруари 2005 (петок), со почеток во 11 часот ќе се одржи презентацијата „Да извезуваме знаење, а не луѓе; Извоз на софтвер од Македонија, состојба и препораки“, на м-р Петар Кајевски.

Повеќе

Работен состанок на работната група е-Граѓани

Работен состанок на тема: „Предлог проекти кои ќе бидат вградени во Акциониот План за развој на информатичкото општество во РМ од аспект на потребите на граѓаните“

Повеќе