Мени

Обука со медиумски организации на тема “Стратешко користење на податоци за медиумско покривање на прашња поврзани со владеење на правото и добро владеење”

Помеѓу 16 – 18.09.2019, како дел од проектот ACTION SEE, тимот на Метамофрозис организираше обука за медиумски организации на тема “Стратешко користење на податоци за медиумско покривање на прашања поврзани со владеење на правото и добро владеење” во Струга, Северна ...

Повеќе

Одржана воведна средба со грантисти од третиот циклус од грантовата шема на ACTION SEE од Северна Македонија

На 09 јули 2019 година беше одржана воведна средба со претставници на грантисти од третиот циклус од грантовата шема на ACTION SEE од Северна Македонија. Целта на воведната средба беше грантистите подобро да се запознаат со процедурите во врска со спроведувањето на нивните ...

Повеќе

Серија напредни семинари за професионални новинари од 23-35 години

Невладината организација „Алфред Френдли Прес Партнерс“, која постои веќе 35 години и работи во склоп на Школата за новинарство во Мисури од истоимената сојузна држава во САД во градот Колумбија, во текот на 2019 година ќе одржи серија од пет семинари за потребите на ...

Повеќе

Критинк: Проектот Со критичко мислење до медиумски умешни граѓани спроведе серија вебинари за градење капацитет на граѓански организации

Во текот на февруари проектот Со критичко мислење до граѓани  со медиумска умешност – Критинк спроведе серија од три вебинари. Додека темите на вебинарите беа избрани според приоритетите искажани од субгрантистите од Програмата за мали грантови на проектот, тие беа ...

Повеќе

Едукативни вебинари во рамките на КриТинк наменети за пошироката јавност

Фондацијата Метаморфозис во партнерство со ЕВРОТИНК – центар за европски стратегии во текот на февруари организираат отворени јавни вебинари во рамки на активностите предвидени со проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“. Двата ...

Повеќе

Дводневна обука за работа со податоци во рамки на проектот ACTION SEE

Во рамки на дводневната обука за визуелизација на податоци, група од новинари и медиумски работници земаа активно учество за идентификација, анализа и подготовка на визуелизација на сет од податоци на одредена тема.

Повеќе

Втора обука за работа со податоци во рамки на проектот Д.А.Т.А.

Покрај пренесување теоретски знаења, десетмината учесници, претставници на граѓанскиот сектор во Македонија, активно учествуваа на дводневната обука која вклучуваше и практична работа, односно секоја од групите идентификуваше, анализираше и презентираше податоци на ...

Повеќе

Повик за учество: Обука за анализа и визуелизација на податоци 2.0

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ организира обука за анализа и визуелизација на податоци. Обуката ќе се одржи на 21 и 22 јуни 2018 година во ГЕМ клуб во кафе бар „Менада“, Стара Чаршија, Скопје

Повеќе

Се одржа дводневна обука за работа со податоци

Десетина учесници, претставници на граѓанскиот сектор во Македонија, активно учествуваа на дводневната обука која вклучуваше и практична работа, односно секоја од групите идентификуваше, анализираше и презентираше податоци на одредена тема која е поврзана со отчетност ...

Повеќе

Од идеја до визуелизација – обука за работа со податоци

Обуката ќе се одржи на 4 и 5 мај 2018 година во просториите на Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“

Повеќе