mediumski-item-img-1.png

06.06.2022

Повик за државни службеници: Работилница за отворени податоци

Фондација Метаморфозис активно работи на подобрување на транспарентноста и отчетноста на институциите на централно и на локално ниво и како дел од Проектот на УСАИД за граѓанско учество, спроведува активности за унапредување на отвореноста на институциите преку истражување, развој на капацитети и развој на алатки. Во соработка со МИОА, Фондација Метаморфозис планира дводневна работилница за […]

mediumski-item-img-1.png

30.05.2022

Спроведена обука за отворени податоци за четири државни институции

Фондација Метаморфозис, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, на 26 и 27 мај, спроведе дводневна обука за отворени податоци за четири државни институции. Обуката ги опфати следните теми: Општи поими на податоци и информации, и дефинирање на концептот на отворени податоци Придобивки од објавувањето на отворени податоци Принципи на отворени податоци Напредни […]

mediumski-item-img-1.png

30.05.2022

Одржан иницијален состанок за спроведување на активности за отворање на податоците на четири државни институции

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондацијата Метаморфозис во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, организираше иницијален онлајн состанок за спроведување на активности за отворање на податоците на четири државни институции. На состанокот, кој се одржа на 26 мај 2022 година, беа презентирани активностите кои е планирано да се спроведат […]

mediumski-item-img-1.png

21.04.2022

Повик за прибирање понуди – ангажирање на експерт за Индексот на отвореност на општините

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондацијата Метаморфозис објавува повик за прибирање понуди за ангажирање на експерт за Индексот на отвореност на општините со цел сумирање на резултатите и подготовка на Индексот на отвореност на единиците на локалната самоуправа во Северна Македонија за 2022 година. Ги покануваме сите заинтересирани кои ги исполнуваат […]

mediumski-item-img-1.png

13.04.2022

На втората обука за отвореност активно учество земаа 27 државни службеници

На 4. и 5. април Фондацијата Метаморфозис, како дел од проектот за граѓанско учество на УСАИД, ја одржа својата втора обука за отвореност за државните службеници од министерствата и агенциите. На настанот активно учество земаа 27 државни службеници. Целта на обуката беше да се изградат капацитетите на државните службеници со алатки и методи кои служат […]

mediumski-item-img-1.png

24.03.2022

Повик за државни службеници – втора обука за отвореност

Фондација Метаморфозис активно работи на подобрување на транспарентноста и отчетноста на институциите на централно и на локално ниво и како дел од Проектот на УСАИД за граѓанско учество, спроведува активности за унапредување на отвореноста на институциите преку истражување, развој на капацитети и развој на алатки. Како дел од проектните активности го следевме имплементирањето на Акцискиот […]

mediumski-item-img-1.png

23.03.2022

Одржана првата обука за отвореност за државни службеници

На 22 и 23 март, Фондација Метаморфозис, како дел од Проектот на УСАИД за граѓанско учество, ја одржа првата обука за отвореност наменета за државните службеници од министерствата и органите во состав. Преку 25 претставници на државните институции ја следеа обуката базирана на принципите на Индексот на отвореност. Целта на обуките беше да ги подготват […]

mediumski-item-img-1.png

16.03.2022

Повик за државни службеници – обука за отвореност

Фондација Метаморфозис активно работи на подобрување на транспарентноста и отчетноста на институциите на централно и на локално ниво и како дел од Проектот на УСАИД за граѓанско учество, спроведува активности за унапредување на отвореноста на институциите преку истражување, развој на капацитети и развој на алатки. Како дел од проектните активности го следевме имплементирањето на Акцискиот […]

mediumski-item-img-1.png

22.02.2022

Проценка на нивото на спроведување на Акцискиот план на стратегијата за транспарентност (2019-2021) во периодот ноември 2019 – ноември 2021

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондацијата Метаморфозис спроведе Проценка на нивото на спроведување на акцискиот план на Стратегијата за транспарентност (2019-2021) со Акциски план усвоена од Владата на Република Северна Македонија во ноември 2019 година. Стратегијата е насочена кон унапредување на амбиентот за транспарентност и довербата во работата на институциите. Акцискиот […]

mediumski-item-img-1.png

16.12.2021

Отворени податоци во пет институции на централната власт

Фондацијата Метаморфозис, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација спроведе активности за обезбедување на поддршка на нови пет државни институции за објавување отворени податоци. Поддршката за отворање на податочните сетови на институциите од централната власт се реализира во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, додека конкретната активност се спроведува по вторпат, […]

mediumski-item-img-1.png

27.10.2021

Прва средба на Работната група за подготовка на предлог-Закон за користење на податоците од јавниот сектор

Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) во соработка со Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, а во рамки на проектот на УСАИД за граѓанско учество, спроведува активности за усогласување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор со ЕУ Директивата за отворени податоци и ре-употреба на информации од јавниот сектор (2019/1024). Како дел […]

mediumski-item-img-1.png

06.09.2021

ПРОДОЛЖЕН ПОВИК за ангажирање на експерт: Подготовка на Законот за употреба на податоците од јавниот сектор

Фондација Метаморфозис во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество ќе обезбеди техничка помош на МИОА за развој на новиот Закон за употреба на податоците од јавниот сектор, кој треба да се усогласи со соодветната Директива на ЕУ. За таа цел Фондација Метаморфозис објавува повик за ангажирање на експерт кој ќе спроведе (1) функционална […]