mediumski-item-img-1.png

06.09.2021

ПРОДОЛЖЕН ПОВИК за ангажирање на експерт: Подготовка на Законот за употреба на податоците од јавниот сектор

Фондација Метаморфозис во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество ќе обезбеди техничка помош на МИОА за развој на новиот Закон за употреба на податоците од јавниот сектор, кој треба да се усогласи со соодветната Директива на ЕУ. За таа цел Фондација Метаморфозис објавува повик за ангажирање на експерт кој ќе спроведе (1) функционална […]

mediumski-item-img-1.png

15.08.2021

Проценка на нивото на спроведување на Акцискиот план на стратегијата за транспарентност (2019-2021) во периодот ноември 2019 – јуни 2021

Метаморфозис ги објави резултатите од третото шест-месечно следење на спроведувањето на Стратегијата за транспарентност (2019 -2021). Овој мониторинг го проценува спроведувањето на АП во две димензии: (1) дали се спроведува навремено и (2) дали се спроведува целосно од случаен примерок на 50 институции: 16 министерства и 34 органи и тела на извршната власт. Резултатите покажуваат […]

mediumski-item-img-1.png

12.05.2021

Онлајн или офлајн, основните принципи на отворена влада можат да го зајакнат граѓанското учество

Колку често комуницирате со лидерите што ги избравте за локална или национална позиција? Дали некогаш сте се јавиле или сте испратиле меил до вашиот претставник за да го известите кои се вашите приоритети и за тоа како сакате тој/таа да се постави за одреден проблем или прашање? Дали сте виделе реализација на вашите идеи? Во […]