е-Капацитети: е-Рајдери

Проектот е-Рајдери (официјален блог на проектот) го јакне капацитетот на граѓанските организации (НВО) во Македонија за да ги пренесат своите пораки, да поттикнат граѓанско учество во општествениот живот, да коалицираат и подобро да им служат на своите заедници. Е-Рајдерите (од анг. е-Јавачи) се мобилни консултанти што обезбедуваат поддршка за граѓанските организации за оптимално искористување на информатичко-комуникациските технологии (ИКТ) како средство за поефикасно извршување на активностите и остварување на нивната мисија и цели. Тие на граѓанските организации од Македонија им обезбедуваат бесплатна техничка поддршка и помош при развојот на индивидуални стратегии за употреба на ИКТ.
Проектот е поддржан од Фондацијата Метаморфозис, Фондацијата Институт отворено општество – Македонија и Институтот отворено општество – Будимпешта.

Граѓански здруженија ќе добијат стручна помош од електронските јавачи за изработка сопствена стратегија за користење на информативните алатки. Електронските јавачи од Метаморфозис ќе ги посетуваат невладините организации во нивните простории и заедно со нив ќе работат на изработување на веб-сајтови, користење на интернет, воспоставување на електронски мрежи и други секојдневни проблеми поврзани со информатичката и комуникациската технологија.

  • Континуирана соработка со граѓанските организации вклучени во проектот, преку посети и вршење стручни анализи во врска со нивните информатички ресурси и организациски потреби.
  • Помош во изготвувањето одржлива информатичка стратегија скроена според нивните активности, цели и мисија.
  • Непосредни интервенции за примена на техничка експертиза и пренесување знаења и вештини.
  • Промоција на користењето легален софтвер, преку споделување информации за разните форми на противставување на пиратството, меѓу кои се и локализацијата и употребата на бесплатен слободен софтвер соодветен за тековните потреби.
  • Подигнување и подобрување на квалитетот на известувањето и промовирањето на придобивките од информатичкото општество.

Мисија на проектот е да им се помогне на невладините организации во изготвувањето на издржлива ИКТ стратегија скроена според нивните активности, цели и мисија, да се подобрат ИКТ капацитетите на невладините организации, да се подигне и подобри квалитетот на известувањето и промовирањето на придобивките од информатичкото општество и да се изготват ефективни ИКТ стратегии кои ќе им овозможат на невладините организации да ја користат технологијата за унапредување на нивните активности и мисија.

Вкупно 24 граѓански организации од 6 региони во Македонија се дел од проектот „е-Рајдери“. Тоа се:

Назад кон програмата е-Капацитети

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

е-Капацитети:

е-Рајдери