Мени
esociety.mk

e-Society.Mk 2008

e-Society.Mk 2008

esociety.mk Четвртата меѓународна конференција „е-Општество.Мк“ ќе се одржи во Скопје, Македонија на 10 декември, 2008 г. Оваа година фокусот на конференцијата е користењето на информациско-комуникациските технологии во образованието. Вашето учество на конференцијата можете да го пријавите со пополнување на формуларот . Рокот за пријавување е до 12 часот, 4 декември, 2008 година.

Поврзани натписи