Добро владеење: Евалуација на влијанието на активностите од проектот eGov на USAID во Македонија

Евалуацијата извршена од Фондацијата Метаморфозис во периодот јули-септември 2009 година откри дека пет конкретни G2B апликации (наменети од власта за компаниите) поддржани од проектот eGov финансиран од USAID, а имплементиран од Internews Network имале клучно влијание врз општиот процес на развој на е-власта во Македонија во периодот од 2004 до 2009 година.

Во истражувањето беа опфатени испитаници од над 440 компании, меѓу кои повеќе од 300 вработени се директно одговорни за користењето на петте G2B проектни апликации: е-даноци, е-набавки, Автоматизиран систем за управување со меѓународни карго транспортни дозволи (ЦЕМТ), Единствен портал за лиценци за извоз/увоз – EXIM и Пријавување на вработување преку интернет.

Преземете ја публикацијата со резултати од истражувањето

Назад кон Добро владеење

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

Добро

владеење:

Евалуација

на

влијанието

на

активностите

од

проектот

eGov

на

USAID

во

Македонија