Филип Нешкоски

filipnФилип Нешкоски: Веб администратор во Фондацијата Метаморфозис. Има дипломирано на Машински факултет во Скопје на насока Индустриско инженерство и менаџмент. Во минатото работно искуство се вбројуваат изработка на веб страници и развој на бази на податоци, учество во активности за контрола на квалитет и имплементација на ИСО стандарди. Во Метаморфозис е задолжен за развој и администрација на веб решенија, техничка логистика на информацискиот систем во Фондацијата како и поддршка на повеќе проекти.

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

Филип

Нешкоски