Истражувачкото новинарство во Македонија, предизвици и што понатаму

Учество на главната уредничка на portalb.mk во дебата на тема „Истражувачкото новинарство во Македонија, предизвици и што понатаму“