Финален извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.11.2019 – 15.12.2020]

Четврт периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [15.08.2020-15.12.2020]

Трет периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.05.2020-15.08.2020]

Втор периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите (01.02.2020-30.04.2020)

Verified by MonsterInsights