Прв периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.11.2019 – 31.01.2020]