Трет периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.05.2020-15.08.2020]