Визуелизација: Индекс на отвореност на ЕЛС 2021 година

Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, направи проценка на состојбата на доброто владеење на единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија за 2021 година. Проценката е резултат на спроведено истражување засновано врз Индексот на отвореност.

Визуелизацијата ги покажува перформансите на локалната власт во областа на добро владеење со фокус на четири принципи: пристапност, ефикасност, интегритет и транспарентност.

Доменот што ги поврзува сите четири принципи се отворените податоци.