Визуелизација – Општа регулатива за заштита на податоците

Општата регулатива за заштита на податоците (ГДПР – General Data Protection Regulation) – низа правила поврзани со европското законодавство за дигитална приватност (https://cutt.ly/wYkLFu4).

  • На граѓаните им дава поголема контрола над нивните податоци.
  • Го ограничува она што институциите, бизнисите и организациите можат да го прават со нашите податоци.
  • Личните податоци се собираат согласно строги протоколи.
  • Тие што ги собираат нашите податоци се обврзани да ги заштитат од злоупотреба.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_____________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.