Визуелизација – oтвореност на собранијата во регионот и во Македонија

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во соработка со партнерите од регионалната мрежа на НВО-и „ACTION SEE“, ја изготви најновата студија на јавна политика во која го анализираме нивото на транспарентност, отвореност, отчетност на собранијата во регионот на Западен Балкан.

Преку оваа визуелизација се презентирани дел од клучните наоди од истражувањето на отвореноста на собранијата во регионот и во Македонија. Според индексот на отвореност, една од најсилните страни на македонското собрание се контролните механизми со високи 83%, како и свесноста на собранието, која достигнува 76%. Сепак, првиот Етички Кодекс на Собранието, од неговото оформување па до денес, е усвоен неодамна, на 11 јуни 2018 година, и нема показатели за негова примена.

Целосната анализа можете да ја погледнете тука.

 

ACTION SEE parlament
Infogram