ОТВОРЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

 • Оглас за вработување на раководител/ка на проект

 • Огласот е отворен до: 10/01/2022

Основни информации

Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис преку својата програма – Медиуми за демократија – се залага за обезбедувањето на знаење и глас на граѓаните, откривање на корупцијата и развивање на една култура на критика каде граѓаните се сѐ помалку исплашени да ги доведуваат во прашање дејствијата на властите и се овластени на корисен начин да учествуваат во демократските процеси. Информираното општество е суштествено за обезбедување одговорност како на јавниот, така и на приватниот сектор.

Во рамки на програмата Медиуми за демократија, Фондацијата „Метаморфозис“ oтвара повик за ангажирање на раководител на проект.

 

Одговорности на раководителот/раководителката

 • Да ја координира соработката со партнерските медиуми и новинари;
 • Да координира активности за застапување како и обуки за медиумска писменост и за борбата против дезинформации;
 • Редовна координација и соработка со уредниците на медиумите на Фондација Метаморфозис;
 • Да ги реализира сите проектини обврски навремено и квалитетно.
 • Да соработува со колегите во „Метаморфозис“ за целокупно успешно спроведување на проектите и програмските активности.

Раководителот/раководителката ќе одговара директно пред Програмскиот менаџер на програмата Медиуми за демократија.

Потребни услови и лични вештини

 • Завршено високо образование;
 • Вештини за проектен менаџмент;
 • Навремено координација со голем број партнери/странки;
 • Комуникациски вештини;
 • Аналитички способности и подготвеност за учење;
 • Позитивен однос и способност за работење со почитување строги рокови;
 • Високо ниво на познавање и примена на македонскиот јазик (усно и писмено);
 • Високо ниво на познавање и примена на англискиот јазик (усно и писмено);
 • Спремност за службени патувања во земјата и/или странство.

Вид ангажман

Раководителот/раководителката ќе биде вработен/а на определено време од 1 година и со можност за продолжување на договорот.

Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати/тки што ги исполнуваат горенаведените услови треба да испратат работна биографија (CV) и кусо писмо за интерес. Пријавите треба да бидат пратени по е-пошта на konkurs@metamorphosis.org.mk до 10.01.2022 година.

Само кандидатите што ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани за интервју.

Фондацијата „Метаморфозис“ нуди еднакви можности за сите заинтересирани и не дискриминира по ниту една основа при вработувањето.

ВОЛОНТИРАЊЕ

 • Оглас за вработување на раководител/ка на проект

Ние бараме страсни, посветени и исклучителни луѓе за да ни помогнат да го решиме најголемиот предизвик со кој се соочува нашата заедница.

ПРИКЛУЧИ СЕ
НА
ТИМОТ