Мени

Добро владеење: Слободен пристап до информации од јавен карактер (во тек)

Затоа, Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со своите партнери Транспарентност Македонија, Фондацијата Метаморфозис, Македонското здружение на младите правници, Младинскиот образовен форум и Цивил – центар за слобода, преку веб-сајтот spinfo.org.mk им ја става на располагање целата досегашна пракса на спроведувањето на законот во рубриката Случаи, од каде што сите заинтересирани можат да ги добијат податоците со кои се располага, а кои се добиени преку користење на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Веб-сајтот www.spinfo.org.mk им нуди на граѓаните и на сите заинтересирани да имаат увид во информациите од јавен карактер кои се веќе објавени или доставени, да се инспирираат за видовите на прашања кои можат да им ги поставуваат на властите, како и можноста директно преку веб-сајтот да ги поставуваат овие прашања.

Ова е нова алатка, која е достапна онлајн и која ќе овозможи граѓаните, новинарите и сите заинтересирани да се запознаат како да поднесат барања за слободен пристап до информации, но и да ги споредат и спротивстават искуствата од користењето на ова право, со повеќе од 2.500 споредени случаи достапни на веб страната. Граѓаните ќе имаат можност преку оваа нова алатка да ги истакнат слабостите и најдобрите практики од правото на слободен пристап.

Фондацијата Метаморфозис ги дигитализираше барањата на граѓани за слободен пристап до информации од јавен карактер и истите се достапни во делот Ресурси на веб-локацијата на проектот.

Проектот е финансиран од Фондацијата отворено општество – Македонија

Проект за е-Влада – Поддршка на институциите за воведување стандарди (2010-2011)

Проектот за е-Влада финансиран од USAID го спроведуваше мрежата Internews во периодот од 2004 до 2010 г., а во периодот од 2010 до 2011 г. истиот го спроведуваше во соработка со Фондацијата Метаморфозис. Главната цел на проектот беше да се имплементираат модерни решенија за е-власт во Република Македонија кои би ја зголемиле ефикасноста и транспарентноста на управувањето со јавниот сектор и би отвориле нови канали за водење бизнис на отворен и безбеден начин, со што Македонија би станала поатрактивна за инвестициската заедница.

Проектот за е-Влада разви 11 апликации. Најголем дел од нив беа наменети за олеснување на комуникацијата меѓу владините институции и деловната заедница (G2B), но неколку се фокусираа на интеракцијата помеѓу државната администрација и граѓаните (G2C) или интеракцијата во рамките на одредени владини институции (G2G). Работата на проектот и севкупните заложби на Владата на Република Македонија во областа на е-влада неодамна беа потврдени од страна на International Herald Tribune во статијата со наслов „Борба против корупцијата преку е-власт“ (Преземете ја статијата).

Со процесот на развој на сите апликации целосно управуваше персоналот на проектот за е-влада, кој вршеше и реинженеринг на деловните процеси, промени во законската рамка, дизајн на моделот на апликацијата, како и избор на програмерот на софтверот. Софтверот за секоја апликација го развиваа локалните македонски ИТ компании.

Добро владеење: Проект за е-Влада – Поддршка на институциите за воведување стандарди (2010-2011)

Проектот за е-Влада финансиран од USAID го спроведуваше мрежата Internews во периодот од 2004 до 2010 г., а во периодот од 2010 до 2011 г. истиот го спроведуваше во соработка со Фондацијата Метаморфозис. Главната цел на проектот беше да се имплементираат модерни решенија за е-власт во Република Македонија кои би ја зголемиле ефикасноста и транспарентноста на управувањето со јавниот сектор и би отвориле нови канали за водење бизнис на отворен и безбеден начин, со што Македонија би станала поатрактивна за инвестициската заедница.

Проектот за е-Влада разви 11 апликации. Најголем дел од нив беа наменети за олеснување на комуникацијата меѓу владините институции и деловната заедница (G2B), но неколку се фокусираа на интеракцијата помеѓу државната администрација и граѓаните (G2C) или интеракцијата во рамките на одредени владини институции (G2G). Работата на проектот и севкупните заложби на Владата на Република Македонија во областа на е-влада неодамна беа потврдени од страна на International Herald Tribune во статијата со наслов „Борба против корупцијата преку е-власт“ (Преземете ја статијата).

Со процесот на развој на сите апликации целосно управуваше персоналот на проектот за е-влада, кој вршеше и реинженеринг на деловните процеси, промени во законската рамка, дизајн на моделот на апликацијата, како и избор на програмерот на софтверот. Софтверот за секоја апликација го развиваа локалните македонски ИТ компании.

popravi.mk

Popravi.MK е сервис кој им овозможува на граѓаните да помогнат во откривање на проблеми настанати на јавна површина. Со нивно споделување граѓаните им помагаат на општините побрзо и поефикасно да ги отстранат.

Со помош на мобилната апликација, се овозможува пријавување на проблем веднаш по забележувањето, со ГПС координати и фотографија.

Сервисот е активен и достапен на секој заинтересиран да го користи. Во наредниот период се планирани средби и соработки со општините. Доколку е возможно би се работело на соработка со неколку општини кои би го користеле сервисот за лоцирање на проблемите во нивните региони.

Проектот е финансиран од Фондацијата отворено општество – Македонија

Назад кон Добро владеење

Добро владеење: popravi.mk

Popravi.MK е сервис кој им овозможува на граѓаните да помогнат во откривање на проблеми настанати на јавна површина. Со нивно споделување граѓаните им помагаат на општините побрзо и поефикасно да ги отстранат.

Со помош на мобилната апликација, се овозможува пријавување на проблем веднаш по забележувањето, со ГПС координати и фотографија.

Сервисот е активен и достапен на секој заинтересиран да го користи. Во наредниот период се планирани средби и соработки со општините. Доколку е возможно би се работело на соработка со неколку општини кои би го користеле сервисот за лоцирање на проблемите во нивните региони.

Проектот е финансиран од Фондацијата отворено општество – Македонија

Назад кон Добро владеење

pisi.im

Сервисот pisi.im нуди опција граѓаните да поставуваат прашања до своите избраници (градоначалници, советници во општина и пратеници) преку електронска пошта. Преку транспарентен процес се овозможува секој граѓанин да избере претставник на кој сака да му постави прашање, кое покрај тоа што ќе биде пратен до соодветниот претставник по е-пошта, тоа ќе биде и објавено на сајтот.

Доколку претставникот одговори на поставеното прашање, граѓанинот ќе го добие одговорот по е-пошта и истиот одговор ќе биде објавен на сајтот. Со ваквата практика покрај тоа што се покажува
отвореноста на претставниците, се овозможува и една база на прашања и одговори, кои се достапни онлајн за секој заинтересиран граѓанин.

Проектот е финансиран од Фондацијата отворено општество – Македонија

Назад кон програмата Добро владеење

Добро владеење: pisi.im

Сервисот pisi.im нуди опција граѓаните да поставуваат прашања до своите избраници (градоначалници, советници во општина и пратеници) преку електронска пошта. Преку транспарентен процес се овозможува секој граѓанин да избере претставник на кој сака да му постави прашање, кое покрај тоа што ќе биде пратен до соодветниот претставник по е-пошта, тоа ќе биде и објавено на сајтот.

Доколку претставникот одговори на поставеното прашање, граѓанинот ќе го добие одговорот по е-пошта и истиот одговор ќе биде објавен на сајтот. Со ваквата практика покрај тоа што се покажува
отвореноста на претставниците, се овозможува и една база на прашања и одговори, кои се достапни онлајн за секој заинтересиран граѓанин.

Проектот е финансиран од Фондацијата отворено општество – Македонија

Назад кон Добро владеење

Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес

Фондацијата Метаморфозис е вклучена во проектот „Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес“, на Националниот демократски институт (НДИ), а со цел да застапува за донесување на закон за справување со електронски и електричен отпад.

Како прва активност од овој проект беше брифинг за проблемот со е-отпадот за пратениците од комисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието на Република Македонија. Во рамките на проектот се организираа и јавни дебати за нацрт Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање.

Во план е создавање на документарец за ситуацијата, опасностите и начинот на третирање на е-отпадот, со цел да се подигне свеста на јавноста за ова прашање.

Овие активности се во согласност и со тековниот проект на Метаморфозис на оваа тема: „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“.

Како да се справите со е-отпадот

e_waste_recycle

Донирајте!

Старите уреди кои веќе не ги користите, може да ги донирате. Постојат многу луѓе кои со задоволство ќе ги прифатат и ќе продолжат да ги користат. Доколку имате опрема за донирање може да ја огласите на сајтот на проектот „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“, во делот Ре-употреби.

Вратете ги на производителот или рециклирајте

Многу производители нудат опција да го вратите вашиот стар уред, со цел тие понатаму соодветно да го рециклираат. Исто така постојат компании во Македонија кои вршат преземање на е-отпад и потоа ги рециклираат, но за тоа да се случи потребно е да имате поголемо количество. Доколку имате е-отпад од кој сакате да се ослободите, пишете ни за повеќе информации или пак обратете се на некоја од компаниите кои се занимаваат со тоа:

Дуна Компјутери
бул. Октомвриска револуција бр. 18 лок. 2
1000 Скопје
тел. + 389 (0)2 3104 500
факс. + 389 (0)2 3104 530
contact@duna.mk


ИВАЛ Трејд

Скопје – представништво
Лондонска бб.
тел.: +389 (0)2 307 6442
ordant@t-home.mk
Штип – представништво
Железничка бб.
тел: +389 (0)32 385 004
ivaltrejd@t-home.mk
info@ivaltrade.com

ГОКО Кар
Бензинска пумпа „ЕЛГО“
Виница, Р. Македонија
моб.: +389 (0)70 708 530
тел.: +389 (0)33 360 140
Ivanov.NBG@googlemail.com

ЊУ-ФЛЕШ
Струмица
моб.: +389 (0)75 421 660
моб.: +389 (0)70 515 789
rizovzoran@yahoo.com

Секако за да придонесете за помалку е-отпад може и да купувајте помалку. Не го заменувајте вашиот стар уред, кој сè уште ја врши својата функција само затоа што излегол нов модел. Ако веќе се решите да купите, купете производ означен како еколошки.

Министерството за животна средина и просторно планирање изготви нацрт Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, кој се очекува да биде во собраниска процедура на есен, а да стапи во сила од 2013 година, со кој проблемот за ослободување од е-отпадот треба да биде надминат

Текстот е оригинално објавен на: IT.com.mk

vistinomer.mk

Преку објавување на Вистиномер.мк, Фондацијата „Метаморфозис“ стави на располагање на јавноста уште една алатка за зголемување на отчетноста и одговорноста на партиите пред граѓаните.

Вистиномер.мк ги анализираше ветувањата на политичките субјекти и ги презентираше во лесно читлива, агрегирана форма, заедно со систематски статистички податоци. Секое идентификувано ветување доби оценка според степенот на исполнетост: исполнето, делумно исполнето или неисполнето. Ветувањата кои беа нелогични или искажани на начин што оневозможува да се проверат беа означени како недоследни.
 
Преку запознавање со ветувањата и со аргументите од објасненијата, граѓаните се едуцираа како да ги читаат и интерпретираат изборните програми и платформи, како и самите да следат и да оценуваат колку од тоа што е напишано и ветено се исполнува.

vistinomer-web Вистиномер го следи остварувањето на предизборните ветувања на победниците на изборите во 2011 г., како и изјавите на политичарите кои може да се класифицираат како ветувања меѓу самите избори.

Основна намена на Вистиномер.мк е да го зголеми знаењето на граѓаните, медиумите, невладините организации, но и на партиите и нивните членови кои преку него имаат прилика да се запознаат и со низа аспекти на политичкиот процес од Македонија.

Со објавување на Вистиномер, како и со претходната веб-апликација Гласомер.мк , Фондацијата „Метаморфозис“ jа продолжи регионалната соработка со граѓанските здруженија „Зашто не“ од Босна и Херцеговина и ЛиНет од Србија за примена на нови технологии за поголема транспарентност, поддржана од американската непрофитна фондација НЕД (National Endowment for Democracy), финансирана од Конгресот на САД,  како дел од напорите за развој на демократијата во регионот.

Назад кон Добро владеење