meta tim sliki-02.jpg

Ангел Димитриевски

Раководител на проект

Има дипломирано на Високата школа за новинарство и односи со јавност при Македонскиот институт за медиуми во Скопје- Северна Македонија, а магистрирано на програмата за медиуска едукација при Универзитетот Тампере во Финска како стипендист на Финското министерство за образование и фондацијата Халмарк.

Во своето повеќегодишно работно искуство во граѓанскиот сектор има работено на дизајнирање и имплементирање едукативни програми за медиумска писменост со млади, младински едукатори и професори. Има искуство во работа како тренер и обучувач на повеќе тренинзи, младински размени и семинари во областа на медиумите и различностите- со фокус на портретирање на родовите и сексуални малцинства во медиумите.

Има искуство од македонскиот граѓански сектор (во полето на младински политики, медиумска едукација и мировно образование) но и работено на регионални проекти (како Мрежата за известување за различности на Западен Балкан), како и Европски и интеранционални организации (повеќегодишен ангажман како лице за комуникација во меѓународната мировна организација People to People International).

 

Н А Ш И О Т

Т И М