meta tim sliki-02.jpg

Бети Симјаноска-Трајчевска

Сметководител

Дипломира политички студии на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје.

Магистрира на Економскиот Институт при при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ каде стекнува титула магистер по економски науки во областа на финансиски менаџмент.

Повеќе од 2 децении работела како сметководител во ФООМ, како и сметководител на неколку други НВО-а и фондации кои биле дел од спин-оф програмите на ФООМ.

Во тимот на Фондација Метаморфозис се вклучува во 2023 како сметководител.

Н А Ш И О Т

Т И М