meta tim sliki-02.jpg

Емилија Ѓорѓиевска

Финансиски асистент

Има дипломирано економија на Универзитетот Св. “Кирил и Методиј” во Скопје и магистрирано бизнис администрација на Универзитетот за применети науки и уметности во Луцерн, Швајцарија. Претходните работни искуства вклучуваат ангажмани од сферата на синдикалната социјална политика и преговарање како и финансиите и банкарскиот сектор.

Работи во Фондацијата Метаморфозис како грантов администратор во склоп на Проектот за граѓанско учество поддржан од УСАИД. Работните активности опфаќаат, поддршка и менторство на грантисти, следење и анализа на проекти како и спроведување на финансиската компонента на програмските буџети.

Н А Ш И О Т

Т И М

Verified by MonsterInsights