meta tim sliki-02.jpg

Гоце Арсовски

Офицер за програмска поддршка

Психолог и истражувач во Фондацијата Метаморфозис.

Вклучен во истражувачките активности на Фондацијата, тој го применува своето истражувачко искуство од областа на маркетингот и анализата на податоци во проекти како ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа, D.A.T.A. – Аналитика на податоци за транспарентност и отчетност, и многу други.

Професионалниот интерес главно насочен во областите на методологијата, статистиката, истражувачките инструменти, како и можностите за користење нови технологии во истражувањaта.

Студент на постдипломски студии на политики на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје.

Н А Ш И О Т

Т И М