Мени

Калин Марковиќ

Калин Марковиќ е маркетинг експерт со искуство од 7 години во разни сегменти од маркетингот како што се дигитален маркетинг, маркетинг стратегија, и копирајтинг. Има дипломирано на Југоисточниот Европски Универзитет во Тетово на комуникациски студии, а своите магистерски студии ги има завршено на Институтот за Комуникациски Студии во Скопје на смерот менаџмент на стратегиски комуникации. Во рамките на своето професионално искуство има работено како медиа планер, специјалист за дигитален маркетинг и маркетинг менаџер.

Во рамките на Метаморфосис работи и на STEP проектот како маркетинг менаџер, но е вклучен и како поддршка на други активности на организацијата.