meta tim sliki-02.jpg

Маријана Јанческа

Специјалист за поттикнување на отвореност и учество

Магистер по културологија со завршени повеќе специјалистички студии во областа менаџмент на комуникации. Нејзината кариера во граѓанскиот сектор опфаќа повеќегодишно искуство како координатор на грантови, проектен координатор и специјалист за мониторинг и евалуација. Се појавува како уредник, автор и преведувач на повеќе публикации.

Во тимот на Фондација Метаморфозис се приклучи во декември 2020 година и работи како специјалист за поттикнување на отвореност и учество на проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Н А Ш И О Т

Т И М