meta tim sliki-02.jpg

Весна Радиновска

Раководител на проект

Дипломиран правник и магистер по корпоративно право на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во тимот на Метаморфозис се вклучува во 2021 година како раководител на проект во рамки на програмата „Човекови права на интернет“.

Нејзиното претходно работно искуство вклучува координирање на проекти и спроведување истражувања поврзани со млади, неформално образование, јавна администрација и јавни политики.

 

Н А Ш И О Т

Т И М