meta tim sliki-02.jpg

Суад Бајрами

Надворешен соработник - Новинар

Дипломиран професор по албански јазик и книжевност на Универзитетот Св. Кирил и Методи – Скопје.
Работи во Фондацијата Метаморфозис како новинар во медиумските проекти. Од 2015-та година, ангажиран како новинар работи во Порталб.мк.

Н А Ш И О Т

Т И М