meta tim sliki-02.jpg

Трајче Панов

ИТ Специјалист

Дипломиран машински техничар ССС, со повеќе од 17 години искуство во ИТ секторот во Северна Македонија. Своето работно искуство го стекнува во бизнис секторот на позиции ИТ сервис деск поддршка ниво I и II, Систем и Веб и администратор со интерес за програмски јазици. За време на своето работење стекнува искуство во секторот за ИТ продажба и станува продукт специјалист за DELL, HP, со што остварува контакт со голем број домашни и странски фирми од областа на ИТ сферата. Од октомври 2022 година работниот ангажман го продолжува во Фондацијата Метаморфозис на позиција ИТ специјалист.

Н А Ш И О Т

Т И М