meta tim sliki-02.jpg

Васка Цветаноска Панова

Специјалист за мониторинг, евалуација и опфат на јавност.

Дипломирана докторка по стоматологија, на магистрски студии по Јавно здрвје. Нејзината кариера ја започнува како проектна раководителка во Црвениот крст на Република Северна Македонија работејќи на јавно здравствени програми. За време на својот работен ангажман се стекнува со искуство од областа на менаџирање со проектен циклус, грант менаџирање, мониторинг и евалуација на проекти, програми и организации, а програмски се насочува кон социјална и здравствена инклузија на лица од маргинализирани заедници. Во невладиниот сектор е повеќе од 12 години а во тимот на Фондација Метаморфозис се приклучи во декември 2019 година и работи како Специјалист за мониторинг, евалуација и опфат на јавност.

Н А Ш И О Т

Т И М