meta tim sliki-02.jpg

Виолета Глигороска

Раководител на проект

Професионална кариера повеќе од 20 години со значително искуство во новинарство, продукција, односи со јавност и раководење на медиумски проекти.

Формално образование има во областа на литературата (додипломски студии) на Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје и бројни обуки специјалистички студии во областите менаџмент на медиуми и комуникации во земјата и странство.

Предходно работела во Фондација отворено општество – Македонија како проектен координатор за медиуми што вклучува: подготовка на годишни и повеќегодишни програмски стратегии; управување со проектен циклус; водење на грант-шеми и оперативни програмски активности; соработка со медиумски донатори и медиуми; соработка и координација на заеднички проекти со други медиумски НВОи од земјата и од странство.

Во рамките на фондацијата Метаморфозис работи како координатор на медиумските проекти.

Н А Ш И О Т

Т И М