Мени

Општествена одговорност

Општествената одговорност е клучниот пристап за обрнување внимание на проблемите со владеењето. Ова овозможува директно презентирање на информациите поврзани со интересите и приоритетите на граѓаните директно пред владините претставници кои имаат капацитет и мандат да дејствуваат и да направат таа промена да се случи. Ние веруваме дека ваквиот пристап ефикасно ќе придонесе за создавање на власти ориентирани кон граѓаните на сите нивоа, базирани на принципите за добро владеење.