Përdorimi i internetit, për shumë njerëz, është një rutinë që ata e praktikojnë çdo ditë dhe shumë herë gjatë ditës.

A e dini se sa herë përdorim internetin, ndajmë të dhënat tona personale? Nëse po pyesni se kush i mbledh këto të dhëna dhe si, infografiku i mëposhtëm do t’ju japë përgjigjet që kërkoni.

Ndaje: