Ngjarja me titull “Kultura e lirë ndërmjet përmbajtjeve të përbashkëta dhe tregjeve: Afrimi i ekonomisë hibride?”, do të jetë mundësi unike për shkencëtarët, puna e të cilëve kontribuon për promovimin, studimin ose kritikimin e kulturës së lirë, të kyçen në grupin multidisciplinar të përbërë nga kolegë akademikë dhe ekspertë, t’i identifikojnë mundësitë dhe sfidat më të rëndësishme hulumtuese, dhe të përpiqen ta “skicojnë” ardhmërinë e kulturës së lirë. 

Grupet punuese të KOMUNIA do të takohen në Berlin një ditë para Konferencës.
Ekipi i Metamorfozis merr pjesë në të dyja ngjarjet në Berlin (takimin e grupeve punuese të Komunija dhe në Konferencën për hulumtim të kulturës së lirë).

Gjatë takimit të grupeve punuese do të finalizohen rekomandimet për vendim-marrësit, fillmisht në grupet e veçanta punuese, e më pas edhe bashkërisht.  

Linke:
Blogim për së gjalli 
Tuiter

 

Третата Конференција за истражување на слободната култура во организација на Слободниот универзитет во Берлин и Институтот Макс Планк за проучување на општества ќе се одржи на 8 и 9 октомври, 2010г. во Слободниот универзитет во Берлин, во соработка со КОМУНИЈА, финансиски поддржана и од Фондацијата Хајнрих Бел.

Настанот со наслов „Слободна култура меѓу заедничките содржини и пазарите: Приближување на хибридната економија?”, ќе биде уникатна можност за научниците чијашто работа придонесува за промоцијата, проучувањето или критикувањето на слободната култура, да се вклучат во мултидисциплинарна група од академски колеги и експерти, да ги идентификуваат најважните истражувачки можности и предизвици, и да се обидат да ја планираат иднината на слободната култура.


Работните групи на КОМУНИЈА ќе се сретнат во Берлин на денот пред Конференцијата.

Тимот на Метаморфозис учествува и на двата настани во Берлин (средбата на работните групи на Комунија и Конференцијата за истражување на слободната култура).

За време на состанокот на работните групи ќе се финализираат препораките до носителите на одлуки, првично во посебните работни групи, а потоа и заеднички.

Линкови:

Блогирање во живо http://blogs.fu-berlin.de/fcrc/  

Твитер  http://search.tëitter.com/search?q=%23FCRC

Ndaje: