GDPR është një term që e ndeshim gjithnjë e më shpesh, por a e dimë se çfarë do të thotë saktësisht? Ky vizualizim përmban një shpjegim të shkurtër të asaj që është GDPR, zbatimin dhe qëllimin e tij.

Ndaje: