Të dhënat tona personale mund që të përdoren nga palë të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme që zakonisht qëllimin e kanë një lloj përfitimi financiar.

Ky vizualizim shpjegon arsyen më të zakonshme se pse kompanitë duan që të kenë qasje në të dhënat tona.

Ndaje: