Debati paraqet mundësi që studentët ta zhvillojnë mendimin kritik dhe të dëgjojnë ide dhe mendime të ndryshme sa i përket përdorimit të mediumeve sociale. Debati ka edhe karakter edukativ, me ç’rast studentëve do t’u jepen rekomandime dhe udhëzime për atë se si t’i shfrytëzojnë mediumet sociale.

Ky debat paraqet vazhdim të aktiviteteve të fondacionit Metamorfozis nga projekti Mediumet sociale për demokraci, dhe është debati i parë nga pesë debatet që do të mbahen së shpejti në universitetet në Shkup, Tetovë dhe në Shtip.

Ndaje: