Qëllimi i videos është edukimi dhe ngritja e vetëdijes për rëndësinë e resurseve të hapura arsimore. Në periudhën e ardhshme, do të dalin edhe 2 video të tjera të animuara, dhe të gjitha së bashku kanë për qëllim t’i nxisin njerëzit drejt arsimit të hapur dhe shpërndarjes së dijes.

Ndaje: