Filloi zgjedhja e zgjidhjeve grafike (ilustrimeve) me të cilat në mënyrë figurative do të paraqiten format e gjuhës kundër urrejtjes në internet. Ilustrimet që janë në kuadër të iniciativës kundër gjuhës së urrejtjes kanë për qëllim t’i shënojnë këto dukuri, e poashtu do të shërbjenë që të potencohet ndonjë dëm që e shkakton gjuha e urrejtjes në Internet për gjithë shoqërinë.

18 zgjidhjet grafike që kanë arritur, publiku mund t’i shohë në faqen e Facebook-ut:https://www.facebook.com/nemrazi deri më 17 mars në orën 14.

Zgjidhja që do të fitojë më së shumti pëlqime (like) do të zgjidhet si zgjidhje më e popullarizuar nga publiku, ndërsa autori do të fitojë shpërblim në para prej 200 eurosh.

Zgjidhjet e pranuara gjeografike do të vlerësohen edhe nga komisioni i përbërë nga përfaqësues të inictaivës kundër gjuhës së urrejtjes. Duke e vlerësuar idenë dhe inovacionin, komisioni i jurisë do ta zgjedhë zgjidhjen më kreative që do të përdoret si element vizual për dizajnin e ueb-faqes nemrazi.mk, por edhe si pjesë e aktiviteteve promovuese kundër gjuhës së urrejtjes në internet. Shpërblimi i komisionit të jurisë është 500 euro.

00_оsnovno

Proopozim-zgjidhja nr.1
Dragan Trençevski

00_osnovno
Proopozim-zgjidhja nr.2
Dragan Trençevski
GNO_2_1

Proopozim-zgjidhja nr.3
Sandra Andonovska

1-01Proopozim-zgjidhja nr.4
Kocev
Стоп за говор на омраза на Интернет

Proopozim-zgjidhja nr.5
Sanja Naumovska

stop za govor na omraza na internet

Proopozim-zgjidhja nr.6
Matej Bogdanovski

Glavno logo_Ovca-01

Proopozim-zgjidhja nr.7
Sandra Andonovska

Print

Proopozim-zgjidhja nr.8
Stevço Naumoski

Стоп за говор на омраза на Интернет
Proopozim-zgjidhja nr.9
Marko Ruzhin

омраза по расна основа

Proopozim-zgjidhja nr.10

Inglorius Basterd

1

Proopozim-zgjidhja nr.11
I. J.

1-opstaProopozim-zgjidhja nr.12
Darko Strojoski

logo
Proopozim-zgjidhja nr.13

Ljubov

glavno

Proopozim-zgjidhja nr.14

Blagoja Mihajllovski

Igor_Delov_Metamorfozis_konkurs_Final_Page_1
Proopozim-zgjidhja nr.15
Igor Dellov

LOGO

Proopozim-zgjidhja nr.16
Callla

Poster_Mockup-Ne-Mrazi-na-Internet

Proopozim-zgjidhja nr.17
BAIKA

nemrazi na internetProopozim-zgjidhja nr.18
Gunter Kube

Ndaje: