Gjatë tre viteve të fundit, anëtarët e rrjetit ICEDA kanë mbledhur dhe sqaruar terma të rëndësishëm për qytetarët në lidhje me Agjendën Digjitale, për të çmitizuar koncepte të caktuara dhe për ta sjellë transformimin digjital më afër të gjithë aktorëve. Ky fjalorth përmban 39 terma që lidhen me Agjendën Digjitale.

Ky dokument është në dispozicion në maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky dokument është pjesë e projektit Rritja e Pjesëmarrjes Qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

______________________________________________________________________________

Dokumenti është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: