Megjithëse, për shumë njerëz, përdorimi i internetit është një rutinë që praktikohet në baza ditore, rrallëherë i kushtohet vëmendje e mjaftueshme përdorimit të sigurt të internetit.

Siguria në internet, e njohur edhe si siguria kibernetike ose siguria online, do të thotë të mbrohesh nga rreziqet dhe kërcënimet që ekzistojnë në botën online. Rreziqet e këtilla janë të ndryshme dhe të shumta: rrezikimi i sigurisë së të dhënave personale; përgjimi i paautorizuar i komunikimeve; mashtrimet, kërcënimet; çrregullimet e shëndetit mendor dhe mirëqenies etj.

Në vazhdim po u japim disa këshilla praktike që mund të na ndihmojnë të mbrohemi nga këto kërcënime.

 

Ndaje: