Metamorfozis, Fondacioni për internet dhe shoqëri, shpall

Konkurs për gazetarë – raportues
për bashkëpunim me honorar, me dhe pa përvojë pune


Kandidatët e interesuar që janë të kualifikuar duhet të dërgojnë biografi të shkurtër pune vetëm nëpërmjet postës elektronike në: konkurs@metamorphosis.org.mk.

Afati i fundit për paraqitje: 20 tetor 2014.

Ju lutemi pa thirrje telefonike. Pas përfundimit të afatit të fundit, do të kontaktohen vetëm kandidatët që do të ftohen në bisedë.

Ndaje: