Në maj të vitit 2021, Fondacioni Metamorfozis së bashku me partnerët e TechSoup nga pesë vende: Austria, Hungaria, Italia, Bullgaria dhe Polonia morën pjesë në dy trajnime 3-ditore online Erasmus+, të titulluara DIGITAL AND TRAINING SKILLS FOR THE SOCIAL SECTOR project.

Punëtoria e, “Krijimi i fushatave efektive për të luftuar tkurrjen e hapësirës qytetare”, kishte për qëllim zhvillimin e njohurive dhe aftësive për të dizajnuar fushata të fuqishme avokimi që frymëzojnë shpresë dhe fitojnë zemrat dhe mendjet – duke përdorur tregim të tregimeve (storytelling) dhe strategji narrative.

Një grup prej 20 pjesëmarrësish hulumtuan mjete sistemore të të menduarit që të mund më pas në punën e tyre të krijojnë strategjitë që i identifikojnë shkaqet themelore të problemeve që i përjetojnë në lidhje me tkurrjen e hapësirës qytetare dhe avancimin e qëllimeve të avokimit.

“Të gjithë punonjësit në organizatat jofitimprurëse duhet të kenë mundësinë të marrin pjesë në një trajnim të tillë për t’u përkujtuar se puna jonë është e rëndësishme dhe se ne me të vërtetë e ndryshojmë botën! “Ishte vërtet pozitive dhe shpresoj se do të japim një përvojë.” Deklaroi njëri nga pjesëmarrësit në trajnimin online.

“Frymëzim i shkëlqyeshëm dhe shumë mjete të dobishme për t’u përdorur në komunikimin tonë dhe forcimin e shoqërisë civile!” – thotë një pjesëmarrës tjetër në punëtorinë “Krijimi i fushatave efektive për të luftuar tkurrjen e hapësirës qytetare”, që është pjesë e projektit DTS4SS.

 

Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian.

Mobilitetet virtuale të zbatuara nga NIOK, WCIF, FVA dhe Metamorfozis janë të bashkë-themeluara nga programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian. Fondacioni TechSoup e zbaton projektin “Aftësitë digjitalle dhe trajnuese për sektorin social” në kuadër të Programit Operativ për Zhvillimin e Arsimit për Dije, i bashkëfinancuar nga Fondi Social Evropian.

Ndaje: