Kjo fazë d.t.th. debat publik për tekstin e përgatitur nga grupi punues i përbërë nga grupe të ndryshme të interesit. Në këto ngjarje, përfaqësues nga “Softueri i lirë Maqedoni”, fondacioni “Metamorfozis” dhe Ministria për shoqëri informatike do ta prezantojnë propozim-politikën, e poashtu do të diskutojnë për sugjerimet që do të vijnë nga publiku i interesuar. Ngjarjet do të zgjasin afër 2 orë.

Grupet e cakut për të cilat janë të dedikuara këto ngjarje janë:

a. Komunitetei akademik
b. Komuniteti i biznesit
c. Organizatat qytetare
ç. Pushteti lokal

Janë paraparë 4 ngjarje publike që do të mbahen në:

1. Tetovë. 14 mars në orën 13; lokacioni: Qendra për bashkëpunim ballkanik – Loja
2. Shtip. 17 mars në orën 13; lokacioni: Salla komunale
3. Shkup. 21 mars në orën 13; lokacioni: FSHMN
4. Manastir. 22 mars në orën 11 lokacioni: Fakulteti Teknik

Poqese jeni të interesuar të merrni pjesë në prezantim, Ju lutemi shkruani në info@slobodensoftver.org.mk.

Njëkohësisht, nëse mundeni, përcilleni këtë informatë deri organizatat dhe individët relevantë nga këto fusha.

Ndaje: