Në debatet publike prezantime do të kenë Elena Ignatova (Fondacioni Metamorfozis) dhe Lençe Qurçieva (Ministria për mjedis jetësor dhe planifkimi hapësinor), me ç’rast do të hapet diskutim për Propozim-ligjin për menaxhim me pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Ngjarjet organizohen si pjesë e projektit “Përforcim i pjesëmarrjes qytetare në procesin ligjdhënës”, të Institutit Nacional Demokratik (NDI), me qëllim që të përfaqësojë për sjelljen e ligjit për menaxhim me mbeturinat elektrike dhe elektronike. Këto aktivitete janë në përputhje me projektin aktual të fondacionit Metamorfizis në këtë temë: “Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit me e-mbeturinat“.

Propozim-ligjin mund ta shkarkoni nga ky link: http://0.mk/weee

Pjesëmarrjen në debatet publike mund ta konfirmoni nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejt me Frosina Tasevskën, asistente programore, nëpërmjet e-mailit: frosina@metamorphosis.org.mk ose në telefon/faks: 02/3109-325.

Ndaje: