Komuna e Çairit:

 • 18.02.2011 – Ngjarje publike me temë: Mekanizma për pjesëmarrje të bashkësive etnike joshumicë në krijimin e politikave publike me fillim në ora 13:00
 • 25.02.2011 –  Ditë e hapur me fillim në ora 11.00
 • 04.03.2011 –  Ditë e hapur me fillim në ora 11.00

Komuna e Dibrës:

 • 21.02.2011- Ngjarje publike me temë: “Krijimi i programit për punë të KMN”, me fillim në ora 13.00 dhe Ditë e hapur me fillim në ora 11.00
 • 25.02.2011 –  Ditë e hapur me fillim në ora 11.00
 • 03.03.2011 –  Ditë e hapur me fillim në ora 11.00

Komuna e Tetovës:

 • 25.02.2011 –  Ditë e hapur me fillim në ora 12.00
 • 03.03.2011 –  Ditë e hapur me fillim në ora 12.00

Komuna e Gostivarit:

 • 02.03.2011 –  Ditë e hapur me fillim në ora 13.00

Në nivel të tërë projektit

 • 19 -20.02.2011- Seminar: “Punëtori e pëbashkët përgatitore” në hotelin “Drim”, Strugë
 • 09.03.2011 – Konferencë përfundimtare me temë “Si deri te Komisione më efikase për marrëdhënie ndëretnike në RM” në hotelin “Holidej In”, Shkup

Për informata më të detajuara për secilën prej këtyre ngjarjeve, lirisht na kontaktoni në këtë e-mail:  frosina@metamorphosis.org.mk.

Ndaje: