header

Më 28 prill 2015 u nënshkruan marrëveshjet me 6 organizatat qytetare që konkuran me propozim-projekt në konkursin për ndarjen e granteve në kuadër të projektit “Rrjeti i organizatave qytetare për pjesëmarrje aktive efikase”, të publikuar në dhjetor të vitit 2014.

Grantet ndahen në kuadër të projektit “Rrjeti i organizatave qytetare për pjesëmarrje aktive efikase”, të cilin e realizon fondacioni Меtamorfozis në partneritet me QMAE-në, me përkrahje financiare nga Komisioni Evropian nëpërmjet programit “Përkrahje për përforcimin, qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e shoqërisë qytetare aktive”.

 

footer

Ndaje: