Përfaqësuesi i Fondacionit Metamorfozis, përveç prezantimit të parimeve kryesore për privatësi dhe siguri të fëmijëve në internet, në mënyrë plotësuese i prezantoi edhe filmat e shkurtër edukativë dhe lojërat për fëmijë, që u përgatitën nga ana e Fondacionit Metamorfozis në kuadër të projektit “Privatësia në internet në mënyrë të lehtë”. Ky prezantim ishte bazë për një diksutim të frytshëm dhe këmbim të ideve ndërmjet prindërve dhe arsimtarëve të pranishëm.

Pas përfundimit të ngjarjes, eksperti Mishel Bush i vizitoi zyrat e Fondacionit Metamorfozis, me qëllim që të njihet më mirë me fushën e punës së kësaj organizate, si dhe të hapen mundësi për bashkëpunim në të ardhmen.

obrazovanietoiinternet11metaobrazovanietoiinternet1meta

Ndaje: