Trajnimi kishte për qëllim që organizatat joqeveritare të fijtojnë shkathtësi për:

  • shfrytëzim të veglave dhe teknikave bashkëkohore për krijim të marrëdhënieve efikase me publikun e cakut
  • zhvillimi i strategjive për promovim të iniciativave të cilat i zhvillojnë organizatat joqeveritare
  • shfrytëzim të mekanizmave që çojnë në bashkëpunim efikas dhe të vazhdueshëm me mediumet
  • fokusim në specifikat e komunikimit politik, marrëdhëniet me përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme dhe deputetët, të cilët janë të rëndësishëm në procesin e përkrahjes së iniciativave të organizatave joqeveritare
  • zhvillim i planeve konkrete për promovim të mëtutjeshëm të iniciativave të organizatave joqeveritare

bewman-logoFondacioni Metamorfozis është i kyçur në projektin “Përforcimi i pjesëmarrjes qytetare në procesin ligjdhënës” me qëllim që të përfaqësojë për sjellje të ligjit për menaxhim me mbeturinat elektronike dhe elektrike. Këto aktivitete janë në përputhje edhe me projektin e Metamorfozis në këtë temë, që është duke u zhvilluar: „Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit me e-mbeturinat”.

Ndaje: