Fondacioni Metamorfozis dhe Eurothink – Qendra për strategji evropiane fton organizatat e shoqërisë civile lokale dhe mediat e interesuara në seancat informuese në lidhje me Programin e granteve të vogla në kuadër të projektit “Të menduarit kritik për qytetarët me aftësi mediatike – KriThink”.

Konkursi për grante të vogla është i pari nga dy ciklet e Programeve të granteve të vogla dhe është shpallur më 1 qershor dhe do të jetë i hapur deri më 6 korrik 2018. Brenda ciklit të parë është planifikuar të ndahen 8 grante për të mbështetur nga një projekt në një nga tetë rajonet planifikuese në Maqedoni. Buxheti i përgjithshëm për grante në ciklin e parë është 50,000 euro, d.m.th. do të ndahen grante individuale në shumën prej 5,000 deri në 7,000 euro.

Informata më të hollësishme për projektin dhe Programin e granteve të vogla janë në dispozicion në ueb faqet e partnerëve tanë dhe në ueb faqen e projektit http://crithink.mk/.

Qëllimi kryesor i projektit është promovimi i njohurive mediale si bazë për ruajtjen e të drejtës së qytetarëve për të pasur mendime të ndryshme duke nxitur kulturën për të menduarit kritik, pluralizmin e opinioneve dhe vlerave demokratike.

Qëllimet specifike të projektit janë:

  • Të inkurajojë një kulturë të të menduarit kritik përmes edukimit të publikut të gjerë rreth efekteve të dëmshme të manipulimeve të mediave mbi demokracinë dhe vlerave evropiane.
  • Të rrit kapacitetin e organizatave të shoqërisë civile dhe mediave për t’u marrë me manipulimet e medias (duke përfshirë edhe gjuhën e urrejtjes) duke përmirësuar shkrim-leximin e medias në bashkëpunim me institucionet shtetërore.
  • Të rritet kërkesa e qytetarëve për përgjegjësi më të madhe dhe përgjegjësi të mediave nëpërmjet edukimit joformal publik, promovimit të standardeve profesionale dhe praktikave ndërkombëtare për mbrojtjen e lirive të opinionit dhe shprehjes.

Me qëllim për të qenë më afër dhe për të shpjeguar Programin e granteve të vogla dhe vetë projektin për të gjithë të interesuarit, Metamorfozis dhe Eurothink organizojnë sesione informuese në qytetet e tetë rajoneve planifikuese në Maqedoni.

MacedoniaMap.Mk Orari i saktë i sesioneve të informacionit është në tabelën më poshtë:

Qyteti Data dhe koha Vendndodhja e ngjarjesh
Tetovë 11.06.18; ora 10:30 OJQ Loja, rr. Ilindenska nr. 18А
Strugë 11.06.18; ora 15:30 Hotel Drim
Manastir 12.06.18; ora 11:00 Qendra Kulturore Rinore, Manastirrr. Car Samoil nr. 29
Veles 12.06.18; ora 15:30 OJQ qendra, rr. Trajçe Panov nr. 22
Kumanovë 13.06.18; ora 12:00 Komuna Kumanovë
Shtip 14.06.18; ora 11:00 Hotel Oaza
Strumicë 14.06.18; ora 16:30 Qendra për komunitetit
Shkup 19.06.18. ora 11:00 Qendra burimore

 

Ndaje: