Përdorimi i përditshëm i mjeteve digjitale në fusha të ndryshme të jetës sonë po e ndryshon mënyrën se si funksionon shoqëria. Sektori publik nuk bën përjashtim nga ky trend, dhe këtu ne paraqesim vetëm disa nga përfitimet që mund t’i sjellë digjitalizimi i shërbimeve publike:

 

Ndaje: